N-ORC_1355.jpg

קיבוצים נוסח יפן

על חיי זוג צעיר עם ילד קטן בחברה שיתופית יפנית שחרתה על דגלה את הערך "נתינה ללא תמורה".

ה"קיבוצניקים" ביניהם חיינו הם קודם כל יפנים

מה מאפיין את חיי השיתוף  בקהילה וכיצד מביאים לידי ביטוי את הנתינה ללא תמורה.

על המחסומים הפסיכולוגים שהיה על הישראלים שחיו שם לעבור ואיך מגשרים בין מושג ה"פראייר" המקובל אצלנו לבין ערכים מתקופת הסמוראים.