old woman.jpg

תוחלת החיים הגבוהה

שישה יפנים שחצו את גיל 90 מספרים לנו מהו סוד איכות חייהם

על הסיבות לאריכות חיים משולבת באיכות חיים גבוהות ביפן המודרנית