תקשורת בינאישית ביפן

יפנית קשה שפה

השער להבנת תרבותו של עם היא השפה

מה מהות התקשורת בין יפני אחד לשני?

מה מייחד את התקשורת בין יפני לבין זר?

מה ניתן ללמוד מסיפורי עם על יחסים בין יפני לחברו?

איך לומדים לכתוב ביפן? שפה המדוברת וזו הכתובה.

איך מנתחים אלפי סימניות ציוריות בהגיון שלנו.