N-980-515-Untitled-49.jpg

דרך הלוחם(ה"בושידו")

  • מה זה בכלל ואיך זה מתבטא בחיי היום יום

  • מהו הקוד האתי שעוצב בתקופת הסמוראים וכיצד הוא חי ונושם בחברה היפנית של היום

  • על עולם פיאודלי מסורתי שקיים בחברה מודרנית.

  • כיצד מתבטא הקוד האתי הזה בהתנהגות היפנים ביום יום.

  • איך בא הבושידו לידי ביטוי בענפי הספורט המסורתי ביפן.