דרך המכחול כדרך החיים

מילים הן קולותיו של המוח הקליגרפיה היא תמונת הלב

מפגש מרתק עם תרבות יפן, דרך החשיבה והחיים בה, האסתטיקה האומנות

באמצעות הקליגרפיה –סימניות הכתיבה ומה שנסתתר בהן.

משולב במיצג כתיבה חיה